สำนักงานประมงจังหวัดสตูล พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ หลังประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูล ยื่นหนังสือผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือจากผลกระทบราคากุ้งตกต่ำ

นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสตูล ที่ได้เข้ายื่นหนังสือเรื่องราคากุ้งตกต่ำ ถึงอธิบดีกรมการค้าภายในผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ซึ่งนำโดยนายเชาวลิต แสงฉาย ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ โสวรรณะ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่กุ้งท่าแพพัฒนา และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูล เพื่อขอให้ช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับ ผลกระทบจากราคากุ้งตกต่ำอย่างเร่งด่วน อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสตูล

พร้อมกันนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล และปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลรายเดือน ปี 2566 ให้กับผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสตูล เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินการ และแจ้งแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นของกรมประมง ผ่านโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรไปแล้ว 26 ราย

แหล่งที่มา สำนักงานประมงจังหวัดสตูล พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar