ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันที่ 1 มิ.ย.เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day)

(31 พ.ค.66) เวลา 14.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ คุณวรางคณา เพชรบุญดี ผู้จัดการ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จันทบุรี สหกรณ์โคนมในพื้นที่ นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม เชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรี บริโภคนมและซื้อนมและผลิตภัณฑ์จากนมพร้อมโปรโมชั่นของแถมตามเงื่อนไขพิเศษ เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day เพื่อให้ประเทศสมาชิกและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม ปีนี้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เนื่องจากสถิติการบริโภคนม พบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกถึง 6 เท่า

ซึ่งค่าเฉลี่ยการบริโภคนมของคนทั่วโลก คือ 113 ลิตร/คน/ปี จึงตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี ให้เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เนื่องจากนมมีโปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างกระดูกและฟัน มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

แหล่งที่มา ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันที่ 1 ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar