โครงการ Google Classroom ที่ประสบความสำเร็จจะขยายไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งภายในปี 2569

กทม. -กทม.มีแผนขยายการดำเนินโครงการ Google Classroom ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดภายใน 3 ปีข้างหน้า

สานนท์ วังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงความสำเร็จในการทดลองโครงการที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ครบวาระ ภายใต้ความคิดริเริ่มนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับแล็ปท็อปที่ได้รับการตกแต่งใหม่สำหรับใช้ในบ้านและในห้องเรียน โครงการให้ความสำคัญกับ "การเรียนรู้การเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูล"

แล็ปท็อปติดตั้ง Google Classroom ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีสำหรับโรงเรียนที่ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันในเอกสารและโครงการออนไลน์ Google ได้ทำการทดสอบระบบมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีนักเรียน 9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในญี่ปุ่นแล้ว Google Classroom ได้ถูกนำไปใช้แล้วในอินโดนีเซีย และกำลังถูกนำมาใช้ในประเทศไทย

รองผู้ว่ากทม.รับบริจาคโน๊ตบุ๊คใช้แล้วปรับปรุงใหม่ก่อนแจกนักเรียน โน้ตบุ๊กเหล่านี้ได้รับการติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการใหม่ที่พึ่งพาการประมวลผลแบบคลาวด์อย่างมาก ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นในขณะที่ลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ เขาเสริมว่าโครงการนี้รวมถึงการฝึกอบรมครูด้วย

จากข้อมูลของสานนท์ นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกและแสดงความปรารถนาที่จะให้โครงการดำเนินต่อไป นอกจากนี้ เขากล่าวว่าโครงการนี้คาดว่าจะนำไปใช้กับโรงเรียนทั้ง 437 แห่งภายใต้การบริหารของกทม.ภายในปี 2569 เพื่อให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องพวกเขาจากเว็บไซต์หรือข้อมูลออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG230524162207305


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar