ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านลาวเวียง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านลาวเวียง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไม่ควรพลาด ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยหลายหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวเวียง ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทางออกของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน เกิดเป็นสันทรายยื่นออกมาเป็นแนวยาวตลอดหมู่บ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” นอกจากยังมีชุมชนอื่น ๆ โดยรอบอีก ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรงและบ้านวังแดง ชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว

มาย้อนดูเรื่องราวในอดีตกัน บ้านหาดสองแคว หรือ ชุมชนลาวเวียง จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ได้กล่าวไว้ว่า บรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียงจันทน์หมู่บ้านหาดสองแคว เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แรกเริ่มเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่หมู่บ้านกองโค ตำบลคอรุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามลำแม่น้ำน่าน จนถึงเขตบ้านแก่งจนเกิดเป็นชุมชนเล็กๆ ตำบลหาดสองแควเป็นชุมชนที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีเอกลักษณ์สำคัญ ได้แก่ การแต่งกาย วัฒนธรรม อาหารถิ่น ตลอดจนความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ การทำบุญตามเทศกาลและตักบาตรโดยการหาบอาหารไปถวายที่วัด เรียกว่า “การตักบาตรหาบจังหัน” หรือ “การตักบาตรหาบสาแหรก” กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การตักบาตรหาบจังหัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแม่น้ำสองสี เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมผ้าทอน้ำอ่าง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สกุลเวียงจันทน์ และเลือกพักโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวลาวเวียงได้อีกด้วย สอบถามข้อมูล ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โทร. 0 5549 6098

ชมคลิป : https://fb.watch/s3Xblhy5Pc/


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar