ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

5 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

1. สิงคโปร์ (อันดับ 30 ของโลก)
2. ฟิลิปปินส์ (อันดับ 53 ของโลก)
3. เวียดนาม (อันดับ 54 ของโลก)
4. ไทย (อันดับ 58 ของโลก)
5. มาเลเซีย (อันดับ 59 ของโลก)

ตามรายงาน ความสุขโลก 2024 (World Happiness Report 2024) ระบุว่า
ประเทศ เขตเศรษฐกิจ ที่มีความสุขมากที่สุดในเอเชีย มีประเทศดังต่อไปนี้

1. สิงคโปร์
2. ไต้หวัน
3. ญี่ปุ่น
4. เกาหลีใต้
5. ฟิลิปปินส์
6. เวียดนาม
7. ไทย
8. มาเลเซีย
9. จีน
10. มองโกเลีย

องค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2024 ในวันนี้ (20 มีนาคม) โดยปีนี้ยังคงเป็นฟินแลนด์ที่ครองอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยคะแนน 7.741 ตามด้วยเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ และสวีเดน ขณะที่อิสราเอลที่แม้จะเผชิญภาวะตึงเครียดจากการทำสงครามในฉนวนกาซายังติดอันดับ 5

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกยังคงเป็นอัฟกานิสถาน ที่เผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันเข้าปกครองประเทศอีกครั้งในปี 2020

การจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจาก Gallup World Poll ที่ให้กลุ่มสำรวจในแต่ละประเทศตอบแบบสอบถามประเมินชีวิตปัจจุบันของตนเอง ปีละประมาณ 1,000 คน ตลอด 3 ปี โดยเน้นการประเมินอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบ

นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ใน 6 ปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่

  1. GDP ต่อหัว
  2. การสนับสนุนทางสังคม
  3. อายุไขเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี
  4. เสรีภาพ
  5. ความเอื้ออาทร
  6. การทุจริต

แหล่งที่มา : ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar