จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

กระทรวงยุติธรรม ชี้เเจงข้อ กฎหมาย ไขข้อข้องใจ เรื่อง จอดรถ จอดรถหน้าบ้าน ผิดไหม กฎหมายที่เจ้าของรถ และเจ้าของบ้านต้องรู้
"ที่จอดรถ" ปัญหาใหญ่หนักอกหนักใจ ของคนมีรถ และคนมีบ้าน ที่หลายครั้งมักจะมีข่าวการปะทะกันระหว่างเพื่อนบ้าน เจ้าของรถและเจ้าของบ้าน "จอดรถ" ตรงนี้ไม่ได้ จอดรถ ตรงนี้ผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อน แล้วต้องจอดรถแบบไหนถึงจะถูกต้อง กระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ข้อกฎหมาย ไขข้อข้องใจ จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ โดยระบุว่า 
การ "จอดรถ" ที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องจอดในพื้นที่ของตนเองที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถในทางสาธารณะหรือพื้นที่เอกชน เช่น ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 ประกอบมาตรา 148 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ ซึ่งการจอดรถบนทางสาธารณะแม้จะเป็นหน้าบ้านของตนเอง แต่ก็สามารถสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น เนื่องจากไม่สามารถสัญจร หรือถอยรถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และอาจมีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่ทางสาธารณะ แม้จะเป็นจอดรถหน้าบ้านของตัวเองก็ตาม เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง,พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 และมาตรา 148


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar