เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริง มีความผิด

กฎหมายน่ารู้  เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริง มีความผิด

ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงสร้างความเดือดร้อนให้ลูกหนี้อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามมิให้ปล่อยเงินกู้ยืมหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน ดังนี้
(1) ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
(2) ห้ามกำหนดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในใบหลักฐานการกู้ยืมเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
(3) ห้ามกำหนดว่าจะเรียกเอาหรือรับเอาผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆ ที่เห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา 5


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar