แผ่นภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

คำชี้แจง
แผ่นภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ

สามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนการสอน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

โดยไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar