Header หน้าใน - สถานการณ์ประเทศอิสราเอล
อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยกรณีที่มีสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนัก นำเสนอข่าวแรงงานไทยถูกลักพาตัวระหว่างการโจมตีในอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งว่า จากการประสานแรงงานไทยในพื้นที่ อาจมีแรงงานไทยถูกจับไป 2  คน อย่างไรก็ดี  จากการตรวจสอบกับทางการอิสราเอล ทางการอิสราเอลยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ และรับจะเร่งตรวจสอบให้ต่อไป  ทั้งนี้ รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตามอย่างเต็มที่  และ นรม. ได้สั่งการให้ ทอ. เตรียมพร้อมเครื่องบินเพื่อภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอล  หากสถานการณ์จำเป็นและมีสัญญาณให้บินเข้าไปได้  โดยพรุ่งนี้ ( 8 ต.ค.) จะมีการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดหมายเลขฉุกเฉินเพิ่มเติม คือ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข +972 546368150 
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล สามารถติดต่อ Call center กรมการกงสุล ที่หมายเลข 02 5728442 (ตลอด 24 ชม.) 
หมายเลขฉุกเฉินกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศที่หมายเลข
064-019-8530
064-019-8907 
099-616-4786 (เปิดให้บริการวันที่ 8 ตุลาคม 2566)

หรือที่หมายเลข 02 5751047-51 02 575 1053 (ในวันเวลาราชการ)


image รูปภาพ
หมายเลขฉุกเฉินกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar