โครงการซื้ออุปกรณ์สำหรับรถผลิตรายการนอกสถานที่ (OB HD) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ราคากลาง |
ร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 |
ร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2 |
ประกาศประกวดราคา |
ประกาศยกเลิกซื้ออุปกรณ์ OB Hd 20 ล้าน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar