สถิติคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับวันส่งท้ายปีเก่าพุ่ง 2,247 คดี กรุงเทพฯ-สมุทรปราการสูงสุด 198 คดี

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีคดีทั้งสิ้น 2,286 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 2,247 คดี และคดีขับเสพ 39 คดี โดยยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค. 66 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,930 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรามากที่สุด 2,864 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.75 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,177 คดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นเป็นคดีขับเสพ และคดีขับรถประมาท สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการจำนวน 198 คดีเท่ากัน หนองคาย 173 คดี และนนทบุรี 150 คดี

 

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และภาคีเครือข่าย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรองที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 125 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7,706 คน

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG240101130521169


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar