ประมวลภาพประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ๙ รัชกาล

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน กราบถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ๙  รัชกาล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ  ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาพร้อมพวงมาลัยมากราบถวายบังคมพระรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรอย่างเนืองแน่น แม้จะมีสายฝนโปรยปรายมาเป็นระยะ  เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระปรีชาความสามารถด้านต่าง ๆ  และพระราชทานทรัพย์  เพื่อรักษาเอกราชและประชาชนให้มีชีวิตที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้

#ปราสาทพระเทพบิดร
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
#๑๓ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙

ประมวลภาพประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ๙  รัชกาล (ส่วนที่ ๒)

ข้อมูลเพิ่มเติม FB : กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :