สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 6/11/2563
เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 8/12/2563
เดือน ธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 8/01/2564
เดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/02/2564
เดือน มีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 1/04/2564
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กองคลัง ไม่มีการจัดซื้อ) วันที่แผยแพร่ 5/03/2564
เดือน เมษายน 2564 (กองคลัง ไม่มีการจัดซื้อ) วันที่แผยแพร่ 11/05/2564
เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 17/06/2564
เดือน มิถุนายน 2564 วันที่แผยแพร่ 6/07/2564

คะแนนโหวต :