สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 |
แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar