สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ (กพร.)

 


กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2566 วันที่แผยแพร่  
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2566 วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar