สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ของ (กองคลัง) กรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar