สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เดือนตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 30/11/2563
เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/12/2563
เดือนธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนมกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/02/2564
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่แผยแพร่ 3/03/2564
เดือนมีนาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/04/2564
เดือนเมษายน 2564 วันที่แผยแพร่ 5/05/2564
เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/06/2564
เดือนมิถุนายน 2564 วันที่แผยแพร่ 2/07/2564
เดือนกรกฎาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/08/2564
เดือนสิงหาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 3/09/2564

คะแนนโหวต :