"เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์" ทหารพราน 41 บริการตัดผม ให้กับนักเรียนในพื้นที่

ที่โรงเรียนบ้านวังพญา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพญา จัดกิจกรรม “เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์”

โดยการให้บริการตัดผมกับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของนักเรียน และผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

สำหรับโครงการ "เกศาสานใจ เชื่อมรัก - สานสัมพันธ์" จัดขึ้นโดยการออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาสตามศักยภาพของหน่วยที่สามารถปฏิบัติได้

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม