วิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดโอกาสการเรียนรู้ จับมือร่วมกับโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สร้างห้องเรียนอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

วันนี้ (6 มิ.ย. 65) ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง รวม 60 คน ซึ่งเข้ารับการเรียนหลักสูตรวิชาชีพสาขาที่สนใจ ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม โดยมีนักเรียนเข้ารับการเรียน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , สาขาจักรยานยนต์ , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาช่างเชื่อม

โดยการเรียนการสอนดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสตูล ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นคู่ภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ภายใต้บริบทความพร้อมของแต่ละพื้นที่

สำหรับโครงการห้องเรียนอาชีพเป็นโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ ศักยภาพของนักเรียนสู่การมีทักษะอาชีพ มีงานทำ รวมทั้งได้รับการแนะแนวแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียน มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม