สรุปประเด็นบทบาทกระทรวงการคลังในการแก้ไขสถานการณ์ครัวเรือนในการเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทุกคน” ภายในงานประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป Better Thailand Open Dialogue เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ไฟล์เอกสารประกอบ
21-27 พ.ค (1).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar