เทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมความรู้การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนหนองใหญ่

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนหนองใหญ่ บนฐานการมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน”

 

ที่ศาลาวัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนหนองใหญ่ บนฐานการมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โครงการของดีในชุมชน โดยมีชาวชุมชนหนองใหญ่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 คน

สำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนหนองใหญ่ บนฐานการมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โครงการของดีในชุมชนครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสำนักรักในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ต่อไป

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม