โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องดู 3 เรื่องหลัก หนี้สิน สัญญาเดินรถ การต่ออายุสัมปทาน

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar