มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กำหนดออกหน่วยทันตสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อดูและสุขภาพช่องปากแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565 นี้

นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย ดำเนินโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558

โดยการจัดชุดบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 4 ชุดออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านทันตกรรมทั่วประเทศ รวมถึงการตรวจสุขภาพการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสยากไร้ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 8 - 18 ปี และมีการดำเนินการในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาดาชาดไทย ได้กำหนดจออกหน่วยบริการทันตสุขภาพ ณ ศูนย์เยาวชนเทศยาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมียูนิตทันตกรรมมาบริการดูแลสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนในจังหวัดยะลา จำนวน 4 ยูนิต สามารถให้บริการ ได้ประมาณ 600 - 1,000 คน

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ