จนท.ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไข้หวัดนก พื้นที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านในรัศมี 10 กม. อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 เมษายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอขุนยวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดและอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนกแก่เกษตรกร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดนกโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2565 พื้นที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านในรัศมี 10 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้านในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ บ้านแม่สะเป่ หมู่ที่ 4 ต.ขุนยวม จำนวน 20 ราย บ้านแม่สะเป่เหนือ หมู่ที่ 6 ต.ขุนยวม จำนวน 10 ราย บ้านหัวเงา หมู่ที่ 2 ต. แม่เงา จำนวน 15 ราย บ้านห้วยนา หมู่ที่ 5 ต.แม่เงา จำนวน 15 ราย บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 6 ต.แม่เงา จำนวน 15 ราย บ้านนาหัวแหลม หมู่ที่ 7 ต.แม่เงา จำนวน 15 ราย บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2 ต.แม่กิ๊ จำนวน 15 ราย บ้านพะโท หมู่ที่ 3 ต. แม่กิ๊ จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้นเกษตรกรจำนวน 120 ราย

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar