จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทน., โตโยต้า มอเตอร์ น้องช้าง พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม

ณ บริเวณริมถนนโรจนะ หน้าจวนผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" โดยมี นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จว. นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง ปภ.จ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาท จากนั้นได้นำช้าง 5 เชือก ร่วมทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณทางข้ามด้านหน้าหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถึงหน้าจวนผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำช้างน้อยเดินข้ามทางม้าลายซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญ เป็นการรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางข้ามทางม้าลาย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามม้าลายในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชนลดลง ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมปฏิบัติงานทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีน้องช้าง มาช่วยทาสีรณรงค์ จำนวน 5 เชือก โดยการสนับสนุนจากวังช้างแลเพนียดอยุธยา อีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422132701501


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ