สสวท. ชวนเยาวชนปิดเทอมอ่านเพิ่มรอบรู้กับนิตยสารออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ชวนน้อง ๆ ปิดเทอม อ่านเพิ่มรอบรู้กับ นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 234 พบกับเรื่องเด่น 50 วงปี สสวท. ในหนังสือ Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต เรียนรู้เรื่องราวกาลิเลโอ กาลิเลอี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าครัวหวาน ๆ กับ การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นขนมไทย “บัวลอย” หรือเล่นเพื่อรู้สู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกษตรแปรปรวนเมื่อโลกปรวนแปร หนุนคุณครูเก่งสอนสร้างห้องเรียนแสนสนุกด้วยเว็บช่วยสอนและอีกหลากหลาย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422111134445คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม