จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ที่ ห้องประชุมภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางจงกล สุวรรณณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ มี นายจ้าง สถานประกอบการเข้าร่วมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรรงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421144511156


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ