จังหวัดยะลา คัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

วันนี้ (21 เม.ย. 65) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowledge Based OTOP) กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลนครยะลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา เครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลข อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้นั้นมีอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยภายในกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพมากที่สุดเพื่อนำเสนอความเป็นไทยโดยทีมที่ปรึกษา

ส่วนหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์โครงการดังกล่าวนั้น พิจารณา (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ (2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (3) การส่งเสริมช่องทางการตลาดโอกาสทางการตลาด และ(4) รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สามารถแสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ความโดดเด่นทางเทคนิคและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากจำนวนทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ เหลือเพียง 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม