ผลการเสวนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ในหัวข้อ “การเงินยั่งยืน: การระดมทรัพยากรทางการเงิน เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19” วันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ไฟล์เอกสารประกอบ
2-8 เม.ย (3).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ