ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ไฟล์เอกสารประกอบ
9-15 เม.ย (3).doc |

คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม