จิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน พร้อมใจกันสร้างฝายกักเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ห้วยหนานปู ม.4 บ.ทุ่งส้มป่อย ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสลับ ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สั่งการให้ ร.อ.นิพล สุขศรีราช นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ร่วมกับราษฎรอาสาสมัครพิทักป่าจังหวัดตรัง (รสทป.), สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, หน่วยจัดการต้นน้ำจังหวัดตรัง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน, อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า, อบต.ละมอ, ผู้นำท้องถิ่น, นักเรียน/นักศึกษา และประชาชาชนในพื้นที่ ร่วมสร้างฝายกักเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ การสร้างฝายมีชีวิตจะเป็นการเก็บกักน้ำแล้ว ยังเป็นการรักษาดิน ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงการช่วยลดปัญหาอุทกภัยในช่วงที่เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้จิตอาสาพะราชานซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ช่วยกันสร้างฝายสร้างฝายกักเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเป้าหมายในการสร้าง จำนวน 8 ฝาย ซึ่งได้ดำเนินการสร้างไปแล้ว จำนวน 3 ฝาย

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม