ขสมก. จัดรถโดยสารให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2565

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 240 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ และยลความงามทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 5 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมชมวัดพิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
2. สวนสันติชัยปราการ
3. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
4. วัดบวรนิเวศวิหาร
5. วัดชนะสงคราม
6. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
7. พระบรมมหาราชวัง
8. ศาลหลักเมือง
9. พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม
10. มิวเซียมสยาม
11. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
12. ศาลาเฉลิมกรุง
13. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
14. วัดราชนัดดาราม
15. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
16. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
17. วัดสุทัศนเทพวราราม
18. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
20. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทั้งนี้ รถโดยสารที่วิ่งให้บริการจะมีป้ายสติกเกอร์ข้อความ “ไหว้พระ 9 วัด 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ติดบริเวณป้ายไฟแสดงหมายเลขสายรถโดยสาร และมีป้ายไวนิลข้อความ “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ติดบริเวณด้านข้างรถโดยสาร ซึ่งรถโดยสารดังกล่าวจะวิ่งให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. โดยปล่อยรถออกวิ่งทุก ๆ 20 นาที รถโดยสาร 2 คันแรก จะออกวิ่งให้บริการ เวลา 09.00 น. จากจุดเริ่มต้น 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยจะวิ่งวนรับ - ส่งประชาชนจนครบสถานที่ทั้ง 20 แห่ง ประชาชนสามารถรอขึ้นรถได้ ณ สถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar