นครปฐม เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา ปธพ.9 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย ประธานดำเนินการโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และแพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมแถลงเตรียมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2565 ณ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระร่วง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ตามความต้องการของชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดคิวการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด

สำหรับการให้บริการมีทั้งหมด 14 คลินิก ดังนี้ 1.คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 2.คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 3.คลินิกมะเร็งเต้านม (Mammography) 4.คลินิกกระดูกและข้อ 5.คลินิกตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป 6.คลินิกรับบริจาคโลหิต 7.คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 8.คลินิกผิวหนัง และ LASER 9.คลินิกจักษุ 10.คลินิกทันตกรรม 11.คลินิกผ่าตัดหู 12.คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 13.คลินิกวีลแชร์ และ 14.คลินิกกฎหมาย

โดยนำแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในจังหวัดนครปฐม ตั้งเป้าหมายการให้บริการประชาชนให้ได้ 1,000 คน ตามที่สำรวจไว้ล่วงหน้าแล้ว ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขด้านการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากจะจัดกิจกรรมบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระร่วง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำหรับคลินิกพระภิกษุสงฆ์ ส่วนคลินิกอื่นๆ จะเปิดทำการอยู่ที่ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ในแต่ละคลินิกได้เริ่ม มีผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้าเข้ามารับบริการตลอดเดือนเมษายน ที่โรงพยาบาลในกรณีที่ต้องมึการทำหัตถการและหรือการผ่าตัดเฉพาะทาง

ส่วนกิจกรรมพิเศษ ของโครงการฯ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. มีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นำโดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ประธานฝ่ายสงฆ์) และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar