สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่เชิญชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ว่า ทางจังหวัดพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำตอกไม้สีทองจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านการตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เกษตรกรจึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยนำมะม่วงน้ำตอกไม้สีทองเกรด A ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม มาจำหน่ายในราคา 399-499 บาท เกรดพรีเมียม ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา 499-599 บาท และขนาดบรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 500 บาท และมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา 350 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ โทร. 055 242909 ต่อ 113 หรือ 109 หรือรายละเอียดตาม QR Code

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ