เกษตรยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำแปลงกล้วยหินปลอดโรค

เกษตรยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำแปลงกล้วยหินปลอดโรค

นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้แนวทางการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วย เพื่อดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วยในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชา จูวัตร์ เกษตรอำเภอยะหา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา ร่วมหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้ต้นแบบ กล้วยหินปลอดโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตกล้วยหินของนายซาฟีอีย์ อับดุลเล๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ซึ่งเกษตรกรได้นำคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรไปปฏิบัติแล้ว ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี และปลอดจากโรคเหี่ยว ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดยะลาได้มอบหมายกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมติดตาม และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar