เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยเปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี จำนวน 40 คนต่อรุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม2565 และเปิดเรียนระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2565

รายละเอียดและการรับสมัครเพิ่มเติม: http://halalinst.psu.ac.th/th/?page_id=809

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน: งานทะเบียนหลักสูตร 074 - 289291

รายละเอียดทั่วไป: นายมะรอซี ลีเมาะ/นางสาวซานูรา ดอนา โทรศัพท์ 082 - 2730548

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม