มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สุโขทัย เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนางสาวหนึ่งฤทัย เคราะห์ดี อายุ 38 ปี ณ บริเวณบ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 17.30 น.ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้พักอาศัยเดือดร้อน จำนวน 2 คน

โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ และทรงรับสั่งให้เตรียมพร้อมตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอศรีสัชนาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี

นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย ด้านกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419145059375


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ