ชมการแสดงความสามารถ หนูน้อยนักสันติภาพ สาธิต ม.ราชภัฎยะลา

พาไปดูความน่ารัก และการแสดงของน้องๆ หนู ๆ อนุบาล ตัวน้อยๆ ทั้งชาย หญิง ที่สวมใส่ชุดต่างๆ ที่มีสันสันสวยงาม ทั้ง มลายู ไทย จีน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนสาธิต สู่ความเป็นต้นกล้าสันติภาพ หลังจากทางโรงเรียน ได้เข้าร่วมกับการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเป็น 1 ในโรงเรียน ต้นแบบสร้างสมรรถภาพของการพัฒนาสันติภาพ

โดยน้องๆ หนูๆ ได้แสดงความสามารถ ทั้งการร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน การพูดภาษมลายู ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แนะนำตัว ชั้นเรียน คุณครูประจำชั้น พร้อมอัตลักษณ์โรงเรียน รวมทั้ง การแสดงเพลงรักกันไว้เถิด ซึ่งได้สร้างเสียงปรบมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ ที่มาเข้าร่วมชมการเปิดบ้าน OPEN HOUSE โรงเรียนสาธิต สู่ความเป็นต้นกล้าสันติภาพเป็นอย่างมาก สมกับการเป็นหนูน้อยนักสันติภาพ 5 ด้าน ซึ่งมุ่งเน้น ทั้งเรื่อง สันติภาพในตนเอง สันติภาพในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สันติภาพในความแตกต่างหลากหลาย สันติภาพการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การดำรงตนในวิถีใหม่ และสันติภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นำไปสู่ความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar