ไทยคู่ฟ้า เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

รัฐบาลร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

เน้นการทำบุญการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด” ที่วัด 10 แห่งใน กทม. ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. 2565

โดยขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“สื่อสารภารกิจรัฐบาล” กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220408093418505คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม