พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธย พื้นที่ ๒๗๙ ไร่ บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิม เพื่อก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธย พื้นที่ ๒๗๙ ไร่ บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิม เพื่อก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระราชทานไว้ และเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร 

“ สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน “

#อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
#สวนแห่งความสุขและความยั่งยืน
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar