โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พร้อมบริการชุดตรวจโควิด-19 ATK ให้ประชาชนฟรี

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงในการรับเชื้อได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มการค้นหาผู้ติดเชื้อฯ และนำไปสู่การรักษา เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จึงดำเนินการบริการชุดตรวจโควิด ATK แก่ประชาชนฟรี พร้อมสอนวิธีตรวจ เพื่อเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก

            สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตนเองอยู่ในกลุ่มมีโอกาสเสี่ยง และมีอาการเบื้องต้น เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ และประสงค์ขอรับชุดตรวจโควิด-19 ATK สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปขอรับได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยวันจันทร์ - ศุกร์ สามารถรับได้ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอรับที่ชั้น 1 อาคาร สว. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องหมายเลข 14 a ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ , นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ขอรับได้ที่ชั้น 1 อาคาร สว. ห้องหมายเลข 31 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 096 170 3251

            Antigen test kit หรือ ATK คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัย หรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15-30 นาที ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้จากสถานพยาบาล หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :