📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย และ จ. สระบุรี

>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.2 - 44.5 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.2 - 31.7 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.1 - 38.4 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.3 - 36.2 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.0 - 16.3 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.4 - 49.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ🏥🩺

-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

📍ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 22 พ.ค. 2567

▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567

▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567

▶️ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar