ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์การสำรวจพฤติกรรมและประเด็นความสนใจของประชาชน ด้วยวิธีการสำรวจขนาดสั้น (Pulse Survey) ประจำวันที่ 13 - 28 พฤษภาคม 2567

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบสอบถาม+13++28+พ.ค.+67.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar