ครม. มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ครม. มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายคารม  พลพรกลาง  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี       (3 มีนาคม 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 11 คน เพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และขอลาออก ดังนี้
1.นายชยธรรม์  พรหมศร    ประธานกรรมการ
2.นายคุณดร  งามธุระ   กรรมการ
3.นายจำเริญ  โพธิยอด    กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)
4.นายชารีย์  บำรุงวงศ์   กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)
5.นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่  กรรมการ
6.นายดรุฒ  คำวิชิตธนาภา  กรรมการ
7.นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร  กรรมการ
8.นายรุธิร์  พนมยงค์   กรรมการ
9.พลตำรวจเอก วิสนุ  ปราสาททองโอสถ กรรมการ
10.นางสาวสุทิษา  ประทุมกุล  กรรมการ
11.นายอนันต์  แก้วกำเนิด  กรรมการ


และวันนี้ (3มี.ค. 67) ครม.มีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ว่าฯ เดิมครบวาระตามสัญญาจ้าง

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79733


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar