ดีอี เปิดกิจกรรม "สร้างนักฟังเชิงลึก ฟังด้วยหู รู้ด้วยใจ Deep listening" เสริมทักษะการฟังและการให้คำปรึกษาที่ดี แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ AOC 1441

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สร้างนักฟังเชิงลึก ฟังด้วยหู รู้ด้วยใจ Deep listening" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ออนไลน์ Anti Online Scam Operation Center AOC จำนวน 5 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อจิตใจแก่ผู้เสียหายที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งการดูแลตนเองไม่ให้เกิดสภาวะตึงเครียดจากการรับรู้ปัญหาต่างๆ ของประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้อง VIP ชั้น 2 อาคาร 5 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79489


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar