ตรึงราคาพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสุข🫶ของประชาชนผ่านการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

.

พลังงาน อาทิ ไฟฟ้า, น้ำมัน รวมถึง ก๊าซหุงต้ม ถือเป็นต้นทุนในการผลิตรวมถึงต้นทุนในการดำรงชีพของประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เมื่อมีราคาที่เปลี่ยนไปก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ หรือ การจับจ่ายใช้สอยทำมาหากิน นั่นจึงทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมราคาพลังงานเหล่านี้ไว้ ภายใต้การร่วมมือระหว่างนโยบายจากฝั่งนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงพลังงาน

.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเรื่องลดราคาค่าพลังงาน โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงรายละเอียดตัวเลข รวมถึงระยะเวลาที่ราคาพลังงานเหล่านี้จะถูกควบคุมเพื่อลดความเดือดร้อน และ ค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน ดังนี้

.

ด้านค่าไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มประชาชนทั่วไป ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป จะให้จ่ายค่าไฟไม่เกิน 4.20 บาท/หน่วย สำหรับบิลในรอบ เดือนมกราคม - เมษายน 67 โดยจะพิจารณาดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

2. กลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะคงไว้ที่ 3.99 บาท/หน่วย ครอบคลุมบิล เดือนมกราคม - เมษายน 67

.

ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ราคาน้ำมันดีเซล ตรึงไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 67

2. ลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท/ลิตร และลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 95 อีก 1 บาท/ลิตร ส่วน E20 และ E85 ลดลง 80 สตางค์/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน -31 มกราคม 67

.

ด้านราคาก๊าซหุงต้ม

- ขยายเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) อยู่ที่ 423 บาท/ถัง (ขนาด15 กิโลกรัม) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 67 ซึ่งมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 66 ดำเนินการผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

.

ทั้งนี้มาตรการลดราคาพลังงานเป็นมาตรการระยะสั้น โดยกระทรวงพลังงานเอง ก็อยู่ในกระบวนการ รื้อกฎหมาย กฎระเบียบ โครงสร้างต่างๆ ให้มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน และในระยาว เพื่อให้การลดราคาพลังงานมีความยั่งยืน และยุติธรรมกับทุกฝ่าย 👍


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar