นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ย้ำจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันจะเชื่อมต่อโลกทั้งโลก ไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าของโลก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าหลายๆ ชนิด รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีหลายชาติ หลายประเทศ มีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงาน เพราะความพร้อมในหลายๆ ด้าน ของประเทศไทย ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ขณะนี้ไปถึงเฟสที่ 3 แล้ว และโครงสร้างพื้นฐานที่ถือว่า ทำให้ประเทศไทยอยู่บนหมุดหมายของการผลิตทั่วโลกได้ หลายๆ ประเทศ ที่จะมาตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองไทย ประเทศไทย 
เรามีประชากรเพียงแค่ 70 ล้านคน หลายๆ สินค้า ก็ไม่สามารถที่จะเซิฟแค่ประเทศไทยได้ ไม่คุ้มกับการตั้งโรงงาน ต้องมีการตั้งโรงงานที่ผลิตที่ใหญ่ แล้วส่งไปขายทั่วโลก ปัจจุบันนี้ช่องแคบมะละกา เริ่มมีความแออัด แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ระยะเวลาที่เรือขนส่งสินค้า ต้องมาเข้าคิวผ่านช่องแคบ ต้องใช้เวลามากขึ้น ปริมาณสินค้า ที่จะมีการเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าสินค้า ที่จะต้องมีการใช้เส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นอีกมโหฬาร ปัจจุบันนี้ ช่องแคบมะละกา ไม่สามารถที่จะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่เราจะทำแลนด์บริดจ์ เป็นการแบ่งเบาภาระ เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกมาก ปริมาณน้ำมันที่ขนส่งทั่วโลก ร้อยละ 60 ผ่านช่องแคบมะละกา น้ำมัน ถือว่าเป็นสินค้าหลัก ที่ทั่วโลกต้องการมากที่สุด ถ้าเกิดช่องแคบมะละกา มีความคับแคบ เรื่องของการขนถ่ายสินค้าก็จะเกิดปัญหาขึ้น 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการคิดในการทำเรื่องของแลนด์บริดจ์ขึ้นมา ประกอบทั้ง จุดยืนทางด้าน Geo Politic ที่มีความเป็นกลาง ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา มีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามที ทั้ง 2 ประเทศนี้ก็ยังต้องค้าขาย ประเทศไทย ความที่เราเป็นประเทศที่เป็นกลาง การที่เราเสนอตัวในการทำแลนด์บริดจ์ ให้เชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน ประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา ก็สามารถใช้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการถ่ายโอนสินค้าได้อย่างดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ว่าเราเอง เราไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ได้เพิกเฉย ต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
รัฐบาล จึงได้มีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็น จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นของฝ่ายค้าน ฝ่ายภาคประชาคม ทั้งประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักธุรกิจทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการเมกกะโปรเจค ที่มีความสำคัญโครงการหนึ่งของโลก นอกเหนือไปกว่านั้น การที่เรามีแลนด์บริดจ์ ก็ทำให้หลายหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเขามีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมาก อยากจะมาลงทุน อยากจะมาสร้างโรงกลั่นน้ำมัน อยากจะมาสร้างโรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทำให้ประเทศไทย มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน นอกเหนือไปจากความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะยืนอยู่ในโลก ท่ามกลางความขัดแย้ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมา


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar