รัฐหนุน e-Government เชื่อมข้อมูลระหว่างภาครัฐ-เอกชน เชื่อมข้อมูลแล้ว 95 หน่วยงาน เพิ่มความสะดวกให้ปชช. และภาคธุรกิจ

รัฐบาลสนับสนุนแนวทางการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงาน “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อช่วยให้ประชาชน/ภาคธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลภาครัฐง่ายขึ้น

.

การดำเนินการที่ผ่านมา ได้เชื่อมข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว 95 หน่วยงาน พร้อมปรับกระบวนการและขั้นต่อการติดต่อ นำเข้าข้อมูลสู่ระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนในการขอเอกสารสำคัญ ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of doing Business) เช่น

.

• ออกใบอนุญาต

• แจ้งผลการพิจารณา

• ใบรับรอง

• หลักฐานอื่น ๆ

.

ดำเนินการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ลงนามด้วย e-Signature ที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถส่งให้หน่วยงานอื่น ๆ ผ่านระบบ e-Service

.

นโยบายดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้ในภาคธุรกิจ SMEs รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar