กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศให้เฝ้าระวังการเกิดคลื่นสึนามิในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้ว

อย่างไรก็ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง ทางการญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนให้ชาวประมงใช้ความระมัดระวังในการออกเรือ รวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ 2-3 วันข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังให้เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะ (aftershocks) ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวและนักท่องเที่ยวไทยโปรดดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

☎️ กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE +8190-4435-7812
(สถานะ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.35 น. ตามเวลาของญี่ปุ่น)

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) คู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สําหรับคนไทยในญี่ปุ่น) (thaiembassy.jp)

✍️ท่านสามารถลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ที่ ลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่น (thaiembassy.jp)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar