โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาบังคับ

โอกาสก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพมาถึงแล้ว กับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar